Hướng dẫn thanh toán

Bạn có thể thanh toán khoản vay tức thì bất kỳ lúc nào tại ngân hàng gần nhà bạn. Hãy theo hướng dẫn sau:

Nhận tin nhắn điện thoại thông báo thanh toán khoản vay từ MoneyBank.

Mang tin nhắn đó đến cửa hàng ngân hàng gần nhất.

Xuất trình tin nhắn thông báo thanh toán khoản vay đó cho giao dịch viên của ngân hàng.

Thanh toán khoản vay cho giao dịch viên của ngân hàng.

Thanh toán thành công!

Bạn sẽ nhận tin nhắn điện thoại xác nhận từ MoneyBank.