Hướng dẫn thanh toán

Bạn có thể thanh toán khoản vay tức thì bất kỳ lúc nào tại ngân hàng gần nhà bạn. Hãy theo hướng dẫn sau:
image
Chi nhánh ngân hang
image
Internet banking
image
Nhận tin nhắn điện thoại thông báo thanh toán khoản vay từ MoneyBank.

Mang tin nhắn đó đến cửa hàng ngân hàng gần nhất.

image
Cung cấp SMS thông tin thanh toán cho nhân viên Ngân hàng hoặc nhân viên Cửa hàng Viettel
image
Nộp số tiền muốn đóng cho nhân viên Ngân hàng hoặc nhân viên Cửa hàng Viettel
image
Thanh toán thành công!

Bạn sẽ nhận tin nhắn điện thoại xác nhận từ MoneyBank.

image
Hãy vào tài khoản Internet Banking của bạn
image
Làm lệnh chuyển tiền qua thẻ hoặc tài khoản với thông tin đã có

Virtual account

image
Thanh toán thành công!

Bạn sẽ nhận tin nhắn điện thoại xác nhận từ MoneyBank.