Hướng dẫn thanh toán

Bạn có thể thanh toán khoản vay tức thì bất kỳ lúc nào tại ngân hàng gần nhà bạn. Hãy theo hướng dẫn sau:

Nhận tin nhắn điện thoại thông báo thanh toán khoản vay từ MoneyBank.

Mang tin nhắn đó đến cửa hàng ngân hàng gần nhất.

Cung cấp SMS thông tin thanh toán cho nhân viên Ngân hàng hoặc nhân viên Cửa hàng Viettel

Nộp số tiền muốn đóng cho nhân viên Ngân hàng hoặc nhân viên Cửa hàng Viettel

Thanh toán thành công!

Bạn sẽ nhận tin nhắn điện thoại xác nhận từ MoneyBank.

Hãy vào tài khoản Internet Banking của bạn

Làm lệnh chuyển tiền qua thẻ hoặc tài khoản với thông tin đã có

Virtual account

Thanh toán thành công!

Bạn sẽ nhận tin nhắn điện thoại xác nhận từ MoneyBank.